Продукція для клінічних досліджень

humancytosnp-12-dna-analysis-beadchip-kitstruseq-custom-amplicon-cancer-panel

Даний розділ містить набори для секвенування і генетипування на мікрочипах, створені для клінічних досліджень в онкології, спадковій патології, репродукції. Ці рішення дозволяють детектувати такі геномні аномалії як відхилення кількості хромосом, хромосомні перелаштування, зміни копійності окремих локусів, та окремі однонуклеотидні заміни, аннотовані раніше в спеціалізованих базах даних. Для онкологічних панелей на основі секвенування також реалізована можливість читати послідовності генів, для яких виявлена задіяність в онкогенезі. Також пропонуються панелі для вивчення експресії окремих генів на рівні РНК.

24sure Microarray
24sure+ Microarray
HumanCytoSNP FFPE-12 BeadChip
HumanCytoSNP-12 BeadChip
HumanKaryomap-12 DNA Analysis Kit
Infinium CytoSNP-850K v1.1 BeadChip
SureMDA Amplification System
SurePlex DNA Amplification System
SureRef Reference DNA
TruSeq Amplicon - Cancer Panel
TruSight Cancer
TruSight Cardio Sequencing Kit
TruSight HLA v2 Sequencing Panel
TruSight Inherited Disease
TruSight Myeloid Sequencing Panel
TruSight One Sequencing Panel
TruSight RNA Fusion Panel
TruSight RNA Pan-Cancer
TruSight Rapid Capture
TruSight Tumor 15
TruSight Tumor 170
TruSight Tumor 26
VeriSeq PGS